Ik ben een meubelmaker uit Amsterdam. Voordat ik meubelmaker werd, heb ik filosofie gestudeerd, ook in Amsterdam. Na het behalen van mijn propedeuse  filosofie ben ik architectuur gaan studeren in Delft. Na die studie heb ik 6 jaar in binnen en buitenland gewerkt als architect. In 2010 ben ik daarmee gestopt, en begonnen als meubelmaker in Amsterdam. Architectuur vind ik leuk, maar ik ben gepassioneerd over hout en het maken van meubels. Ik heb de opleiding tot meubelmaker gevolgd aan het hout- en meubileringscollege in Amsterdam. Dus eerst filosofie, toen architectuur, en nu meubelmaker.

Het maken van meubels

Voor mij is dat een grote weg omhoog. In het maken van meubels komt alles samen. Daarom zal ik hier een korte uitleg geven over de filosofie van het maken van meubels. Uiteraard heb ik het hier niet over het produceren van meubels dat seriematig gebeurt. Daar moet juist zo min mogelijk bij worden nagedacht. Maar ik heb het hier over het maken van een meubelstuk. Daarvoor moeten we eerst weten wat een meubelstuk is.

Een meubelstuk is een samenstelling van twee of meer houten onderdelen die met elkaar verbonden zijn tot één stuk. De samenstelling is zodanig dat het hout kan werken zonder te scheuren.

Een meubelmaker is dus iemand die twee of meer houten onderdelen paart (hij bepaalt op welke manier de houten onderdelen samengevoegd gaan worden), de verbindingen passend maakt en het meubelstuk vergaart. De twee zullen samen één zijn. Voor mij komt het hele mysterie van de mensheid in alle eenvoud terug in het maken van meubels.

Een goed passende houtverbinding is niet makkelijk gemaakt. Er komt kennis van hout bij kijken. Scherp gereedschap. Nauwkeurigheid. Vakkundigheid. Keer op keer. Dit kan enkel bereikt worden met toewijding.

Zonder toewijding geen meesterschap.

Zegt  mijn leermeester. Als de verbinding past, is die blijvend.